اخبار
برگزاري اولين كارگاه ملي آموزش علوم شنبه 2 بهمن 1395
pdf كتاب هاي علوم تحربي در سال تحصيلي 95 -96 سه‌شنبه 8 تير 1395
جدول ساعات دروس رشته های نظری دوره متوسطه دوم سه‌شنبه 25 اسفند 1394
برگزاری کارگاه آموزشي آموزشگران علوم دوشنبه 26 بهمن 1394
فيلم تشريح ماهي سه‌شنبه 13 بهمن 1394
چهارمين نشست واحد تحقيق و توسعه علوم پايه برگزار شد شنبه 3 بهمن 1394
چهارمین نشست واحد تحقيق و توسعه علوم پايه در تاريخ 27 ديماه شنبه 12 دي 1394
سومين نشست گروه تحقيق و توسعه علوم پايه برگزار شد دوشنبه 7 دي 1394