اخبار
كتاب راهنماي معلم علوم چهارم ابتدايي چهارشنبه 18 مهر 1397
دومين نشست كشوري كارگاه آموزش علوم تجربي با رويكرد كاوشگري(IBSE) در شيراز برگزار شد سه‌شنبه 18 ارديبهشت 1397
نشست تخصصي " آموزش فيزيك با رويكرد پديده محور " برگزار شد دوشنبه 23 بهمن 1396
گزارش دومين كارگاه آموزش علوم با رويكرد كاوشگري شنبه 21 بهمن 1396
گزارش اولين همايش آموزش زمين شناسي " منابع معدني ،زير بناي تمدن وتوسعة صنعتي" يكشنبه 23 مهر 1396
اولين همايش زمين شناسي"منابع معدني ،زير بناي تمدن وتوسعة صنعتي" برگزار مي شود يكشنبه 16 مهر 1396
نشست تخصصي علوم با عنوان مهارت های فرآیندی و طراحي آموزشي مبتني بر 5e برگزار شد سه‌شنبه 24 اسفند 1395
نشست تخصصي علوم با عنوان حركت شناسي و انگيزه برگزار شد سه‌شنبه 24 اسفند 1395