نظرسنجی   سوالات متداول    پرسش و پاسخ     تابلو اعلانات   نقشه سایت   نمای اصلی  
 
 
 
 

شيمي
چهارشنبه 21 تير 1385  ساعت: 11:00

سئوالهايي را كه در  ارتباط با شيمي داريد در فضاي مخصوص طرح سئوال (type your question here) تايپ كنيد. پايگاه ها (سايت هاي) مختلفي براي پاسخ به شما معرفي مي شود.
در صفحه اي كه باز مي شود جدولي وجود دارد كه در ستون Link to movie نام فيلم و در مقابل آن اندازه و زمان فيلم آمده است با انتخاب فيلم موردنظر از ستون Link to movie لازم است تا كمي صبر كنيد، فيلم Download مي شود حالا فيلم را مشاهده كنيد.
از جمله ي فيلم ها واكنش سديم و كلر (اولين رديف جدول) – واكنش سديم يديد با جيوه كلريد (رديف سوم) جدول قابل ذكر است.
در اين سايت با انتخاب موضوع هايي كه در قسمت 1(سمت راست) صفحه وجود دارد توضيحاتي درباره ي مفاهيم اصلي شيمي از قبيل انواع تغييرات شيميايي (Different Types of chemical Reaction) ، انرژي در تغييرات شيميايي (Energy chanyes in chemical Reactions) و ... مشاهده مي شود.
در سمت راست صفحه در قسمت 3 اگر Go to Questions را كليك كنيد مي توانيد خود را بيازماييد؛ به سئوالهايي كه مطرح مي شود پاسخ دهيد و سپس با انتخاب mark it از درستي يا نادرستي پاسخ خود آگاه شويد.
اگر مي خواهيد دانش شيمي خود را بيازماييد و يا در ارتباط با مهم ترين واژگان شيمي پايه اطلاعاتي كسب كنيد به اين سايت مراجعه كنيد. در صفحه ي اصلي چهار گزينه وجود دارد با انتخاب Matching مي توانيد كارت هاي همتا (جفت كارتي كه يك موضوع را بيان مي كنند) را انتخاب كنيد. با انتخاب Show answers
درپايين صفحه جوابها را مشاهده مي كنيد و با Start over به مرحله ي بعدي مي رويد. با انتخاب Flashcards ، صفحه اي باز مي شود، در قسمت Flashcards اصطلاح واژه يا موضوعي را مي پرسد اگر روي آن كليك كيند پاسخ آن را مي يابيد.
با انتخاب Concentration: مي توانيد وارد نوعي كارت بازي شويد؛ با انتخاب دو كارت همسان امتياز مي گيريد.
با انتخاب Word search مي توانيد نوعي جدول كلمات مربوط به واژه هاي شيمي را مشاهده كنيد. جدول را حل كنيد.
در صفحه اي كه باز مي شود، توضيحات درباره موازنه و تعادل در واكنش هاي شيميايي- قانون پايستگي جرم مشاهده مي كنيد.
در پايين صفحه امكان انتخاب چهار موضوع: نور (Light)، فيزيك (Physics) و شيمي (Chemistry) و رياضي (Math) وجود دارد با انتخاب شيمي دسته بندي از موضوعات شيمي مشاهده مي شود. به عنوان مثال در موضوع Chemical Reaction  درباره ي انواع تغييرات شيميايي مطالبي وجود دارد.

دفعات بازديد: 5380
تعداد بازديدكنندگان: 5032