نظرسنجی   سوالات متداول    پرسش و پاسخ     تابلو اعلانات   نقشه سایت   نمای اصلی  
 
 
 
 

كتاب هاي درسی متوسطه اول
چهارشنبه 27 تير 1397  ساعت: 15:50

كتاب هاي درسي

علوم تجربي

پايه هفتم

كد كتاب : 104

سال تحصيلي 97/98
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 563.69 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 6.57 مگابایت
PDF icon بخش دوم 3.02 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم تجربی 8.96 مگابایتعلوم تجربی


پايه هشتم

كد كتاب : 118

سال تحصيلي 97/98

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 520.38 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 6.56 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم تجربی 6.54 مگابایتعلوم تجربي

پايه نهم


كد كتاب :134

سال تحصيلي 97/98

فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 540.23 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 3.05 مگابایت
PDF icon بخش دوم 828.77 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 1.12 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 938.22 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 2.55 مگابایت
PDF icon بخش ششم 786.49 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 825.72 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 908.11 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 894.21 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم 741.12 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم 912.27 کیلوبایت
PDF icon بخش دوازدهم 742.84 کیلوبایت
PDF icon بخش سیزدهم 763.22 کیلوبایت
PDF icon بخش چهاردهم 933.31 کیلوبایت
PDF icon بخش پانزدهم 1.04 مگابایت
فایل کامل کتاب:
PDF icon علوم تجربی 10.99 مگابایت

كتاب هاي راهنماي معلم


کتاب معلم علوم تجربی پایه هفتم

کد کتاب: 77
سال تحصیلی: 93-94
فایل کامل کتاب: 
PDF icon کتاب معلم علوم تجربی پایه هفتم 2.24 مگابایت
کتاب معلم علوم تجربی پایه هشتم

کد کتاب: 84
سال تحصیلی: 94-95
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 458.32 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 905.72 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 704.59 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 548.23 کیلوبایت
PDF icon بخش چهارم 619.85 کیلوبایت
PDF icon بخش پنجم 753.64 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 875.32 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 747.1 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 515 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 584.05 کیلوبایت
PDF icon بخش دهم 867.7 کیلوبایت
PDF icon بخش یازدهم 621.3 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon کتاب معلم علوم تجربی پایه هشتم 3.3 مگابایت
کتاب معلم علوم تجربی

کد کتاب: 90
سال تحصیلی: 95-96
فایل بخش های کتاب: 
PDF icon مقدمه 523.77 کیلوبایت
PDF icon بخش اول 539.37 کیلوبایت
PDF icon بخش دوم 749.54 کیلوبایت
PDF icon بخش سوم 4.1 مگابایت
PDF icon بخش چهارم 1.19 مگابایت
PDF icon بخش پنجم 602.96 کیلوبایت
PDF icon بخش ششم 742.34 کیلوبایت
PDF icon بخش هفتم 696.35 کیلوبایت
PDF icon بخش هشتم 632.43 کیلوبایت
PDF icon بخش نهم 905.61 کیلوبایت
فایل کامل کتاب: 
PDF icon کتاب معلم علوم تجربی 6.61 مگابایتدفعات بازديد: 25415
تعداد بازديدكنندگان: 21183